сряда, 29 април 2009 г.

3 -месечно отчитане на тока - или как ни изнудва ЧЕЗ





Не мина доста време откакто писах в блога си за предвиждания данък на потребения ток, отново имам повод за недоволство относно работата на ЧЕЗ.
Днес видях изравнителната си сметка за ток и останах доста изненадана от сумата, която според ЧЕЗ трябва да заплатя - сметка, 3 пъти по-висока от предходните две. Държа на отбележа, че плащаните междинни суми също не са малки и според мен сумата на последната ми фактура не е оправдана. След като разгредах подробно последните фактури от януари до сега останах меко казано изненадана. Оказва се, че 3-месечното отчитане на тока не е съвсем 3-месечно, а реално е за по-дълъг период. Всеки, който все още не си е проверил сметката, съветвам да го направи тук. Интересно е какво ЧЕЗ разбира под понятието 1 месец: един календарен месец или 30 дни. Предишното ми отчитане на тока е с крайна дата 16.01.2009, а новия период на отчитане е 17.01.2009-13.04.2009г. Пояснявам, че за календарен месец се счита периода от 1 до 31 число на съответния месец, а това което ЧЕЗ отчита са си 90 дни, но не и реални 3 месеца. Ако приемем, че под месец се разбира календарен месец, тогава следва, че ЧЕЗ прави отчитане за 4 месеца, което е нарушение на действащия в момента закон за отчитане на електрическата енергия. Ето какво пише в сайта на ЧЕЗ:

Какво представлява тримесечното отчитане на електромерите?

Тримесечното отчитане представлява начин на отчитане на електромерите, при който консумацията на електроенергията се отчита веднъж на три месеца.

Източник: ЧЕЗ


Ако имаме 3 календарни месеца, би следвало електроенергията в случая да се отчита за периода да се отчита 17.01.2009-31.03.2009. В сайта на ЧЕЗ липсва инфорчация какво се разбира под понятието месец.

Как се отчита електрическата енергия?

Отчетникът във Вашия район отчита показанията на електромера Ви веднъж на три месеца.

Източник: ЧЕЗ


Тук отново има неиззяснено понятие 3-месеца, което според мен са си 4 календарни месеца.



Как се заплаща електрическата енергия?

Заплащането на електроенергията става всеки месец. /В случай, че заявите нулеви или са ви изчислени такива месечни вноски, плащането се извършва веднъж на три месеца/

За първите два месеца се формират две равни месечни сметки съобразени с индивидуалното потребление и сезонността.

Източник: ЧЕЗ


Друг проблем е плащането на сметките. Реално след като ЧЕЗ прави 3 - месечно отчитане, защо не е възможно гражданите да плащат задълженията си на равни 3-месечни вноски?


Освен това в сайта на ЧЕЗ липсва информация по какъв начин се изчисляват прогнозните сметки за ток.



TwitThis
 
Copyright 2009 Dany Blog. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan