петък, 16 октомври 2009 г.

Защо да подкрепим инициативата за адекватно минимално заплащане в Европейския съюз?


С нарастване на световната бедност стават все по актуални въпросите за социалното неравенство и последствията за това. В резултат на тези проблеми Европейската служба за борба с бедността ни призовава да се включим в инициативата за адекватно минимално възнаграждение в Европейския съюз.

Ще сподел с вас моте причини да подкрепя инициативата:

Това е една изключителна възможност за България, тъй като нашата страна е с най-ниско заплащане в Европейския съюз. Редица хора се страхуват, че повишаване на заплащането в България ще отклони инвестициите от страната ни и много хора ще останат без работа. Тази тези не приемам, защото в България има и други привлекателни неща за инвеститорите, освен евтина работна ръка.

Редица хора биха се отказали от възможността са емигрират и биха намерили реализация в България. По - големият брой хора в активна възраст и добри доходи стимулират развитието на родната икономика.


Редица млади хора, решили да търсят реализация в Европейския съюз ще се чувстват оценени в по-голяма степен, получавайки същото или близко заплащане в сравнение с колегите си от други държави.

Растящата безработица в България, както и в другите страни от Европейския съюз стопира възстановяването на икономиките от посредиците на световната финансова криза.

Хората, живеещи в бедност са застрашени от болести от напрежението, с което се борят всеки ден и лошите битови условия, в които живеят.

Хората, живеещи в бедност имат ограничен достъп до социални услуги като образование и здравеопазване.

Хората, живеещи в бедност,нямат възможности за личностно развитие и избор за подобряване на жизнения стандарт.


Според данни на НСИ 34% от българите живеят в бедност. Нека помогнем този факт да се промени.

Призива от сайта adequateincome.eu е следния:

"Съвсем близо до Вашия дом, някой човек прави трудния избор дали да се топли или да се храни, тревожи се за наема, ужасява се да не се почука на вратата, чуди се как от всеки лев да плати два.

Нарастващото заклеймяване на хората, които получават помощи, като мързеливи и окачествяването на социалните помощи като пасивни мерки още повече влошава ситуацията на 79 милиона човека в Европейския съюз, които живеят в бедност и са принудени всеки ден да правят невъзможни избори. Осигуряването на схеми за адекватен минимален доход е основният начин да се промени тази реалност и да се изградят солидни основи за участие в общество, в което всеки има достъп до достоен живот. В ситуацията на нарастваща финансова бъркотия и икономическа несигурност, все повече семейства ще трябва да разчитат на социалното подпомагане като единствен лъч надежда за изграждане на сигурно бъдеще.

Ние, долуподписаните изразяваме нашата тревога във връзка с текущата заплаха към системите за социална защита в Европа. Ние декларираме нашата подкрепа за “признаването на основното право на индивидите за достъп до ресурси и социално подпомагане, достатъчни за да се живее по начин, който е съвместим с човешкото достойнство”, посочено в “Препоръката за активно включване на хората, изключени от трудовия пазар” на Европейската Комисия от 2008. Ние призоваваме за решителни действия за прилагане на тази Препоръка.

През 2009 са изборите за нов Европейски Парламент и назначаването на нова Европейска комисия, а 2010 е Европейската година за борба с бедността и социалното изключване – СЕГА е времето за нова визия и за ангажимент към схемите за адекватен минимален доход, които да гарантират живот в достойнство!
"

source: adequateincome.eu

Можете да подкрепите инициативата в групата на кампанията във Facebook
TwitThis

1 коментара:

Александър Андров каза...

Инициатива, която напълно подкрепям. Социалното неравенство е толкова диво и безогледно в милата ни татковина, че всяка инициатива, която може да го намали, да ограничи нечестната експлоатация и ограбване на човешкия труд, е добре дошла. Не мисля, обче, че корените на бедността са в липсата на минимална часова ставка. Ако беше така, държави като Сащ, където такава ставка е в действие, нямаше да разполагат със стотици хиляди бездомници. Но всяка инициатива в правилната посока за ограничаване на бедността трябва да бъде енергично подкрепяна от всеки човек, за когото думата морал все още има някакъв смисъл. Такава стъпка е и инструмент в борбата с онези, които питат: "Морал? Какво беше това?"

 
Copyright 2009 Dany Blog. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan