сряда, 3 юни 2009 г.

Колко ти струва .........тока?След дългите няколкомесечни обещания на енергийния министър на България, че промяна в цената на тока не се очаква, преди ден бе оповестено, че отново се повишава цената на електроенергията от 1 юли. Този път увеличението според електроразпределителните дружества е незначително, понеже ще се промени цената само на нощната енергия. За пореден път обаче тези дружества се възползват от бездействието на гражданите и вероятно не осъзнават, че при наличието на елементарни математически познания всеки един би се досетил, че от 1 юли ще плащаме по-високи сметки за ток. Причина за това е многократно по-високите количества употребена електроенергия през вечерните часове, когато хората са в домовете си и голяма част от тях включват бойлер, пералня, съдомиялна и др. електроуреди. При една от предишните ми статии за ЧЕЗ по повод 3 месечното отчитане на тока тук
отнесох въпроса към Комисията по защита на потребителите, при което едва след около 3 седмици комисията реши да ми изпрати следния e-mail:

Уважаема г-жо xxxxxxxxx,

Във връзка с постъпилото от Вас запитване на официалната Интернет
страница на Комисия за защита на потребителите с вх. № Ц -03-2362 от
30.04.2009г., Ви информирам следното:
Комисията за защита на потребителите /КЗП/ осъществява контролни
правомощия по Закона за защита на потребителите, Закона за туризма,
Закона за потребителския кредит, Закона за електронната търговия,
Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за
тютюна и тютюневите изделия и други.
По повод изложеното от Вас запитването си следва да отправите до
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране предвид правомощията й
на контролен орган.
Адреса на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране – гр.София,
бул.”Дондуков” № 8-10, тел. 980 15 51, www.dker.bg

С уважение,

Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителитеили както се оказа Комисията се отказа да се занимава с мен и ЧЕЗ.


Питам се, докога ще търпим увеличение на тока, въпреки че цената му не е по-ниска от тази в другите европейски държави.
TwitThis
 
Copyright 2009 Dany Blog. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan