вторник, 18 август 2009 г.

Договаряне на работна заплата
Днес разглеждайки известен български сайт за кариерно развитие, попаднах на дискусия за работната заплата. Очевидно има доста хора, които не магот да калкулират брутно и нетно възнаграждение, както и не познават понятието Основна заплата. Четейки дискусията реших дяа разясня тези понятия, както и да дам повече яснота как се договаря размера на трудовото възнаграждение.

Какво е основна заплата? - Основната заплата е размера на трудовото възнаграждение, което се записва в трудовия договор. Към тази заплата евентуално се добавя добавка за стаж, ако имате такъв в същата сфера на дейност, в която започвате работа. Основната заплата НЕ е заплатата, която ще получите в края на месеца. Основната заплата е възнаграждението без удържани данъци, осигуровки, запори, аванси, удръжки. След въпросните удържани суми се получава размера на нетната работна заплата.

Как се калкулира брутна работна заплата?

Най общо:

брутна работна заплата = основна работна заплата + начисления.

Начисленията най-често са добавки за стаж. Добавката за стаж е 0.6% за всяка година стаж на съчата дръжност или същата сфера на дейност. Пример: Лице има стаж 2 години като счетоводител. Започва работа отново като счетоводител. В този случай имате добавка за стажза всяка година от общия трудов стаж като счетоводител Ако обаче имате 2 години стаж като сервитьор и започнете работа като счетоводител ще имате добавка за стаж едва след първата година като счетоводител.

Какви данъци и удръжки се плащат върху работната заплата?

При всяко лице размера на дължимите данъци и удръжки е различен, но процента от брутната заплата е нормативно определен.

Стандартно се правят следните удръжки от работната заплата:


Удръжки за сметка на Работодателя:

1. Здравни осигуровки върху осигурителния доход 4.8%.
2. Здравни осигуровки върху болнични 4.8%.
3. Здравни осигуровки върху неизплатени отпуски 8%.
4. Вноска за Данък Общ Доход за Универсален Пенсионен Фонд върху Фонд Работна Заплата 2.8%.
5. Вноска за Данък Общ Доход за Универсален Пенсионен Фонд върху Социални Разходи 2.8%.
6. Вноска за Данък Общ Доход по чл.222/1 7.2%.
7. Вноска за Универсален Пенсионен Фонд по чл.222/1 2.8%.
8. Вноска ГРСВ 0.1%.Удръжки за сметка на работника:

1. Данък чл.38 от Закона за облагане доходите на физическите лица
2. Вноска ДЗПО - УПФ/осигурените лица - 2.2%.
3. Здравно осигуряване - 3.2%
4. Вноска Данък общ доход - 7.2%.
5. Вноска "Безработица" - 0.4%.


За калкулиране на брутна и нетна работна заплата не ви е нужен счетоводител. Можете да ползвате следните коефициенти:

брутна заплата * 0,783 = нетна заплата

или нетна заплата * 1,27 = нетна заплата.

Можете да използвате и някой от тези калкулатори:

http://www.kik-info.com/calculators/payroll_bruto.php


http://www.kik-info.com/calculators/payroll_neto.phphttp://www.kik-info.com/calculators/payroll.php
TwitThis
 
Copyright 2009 Dany Blog. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan