вторник, 18 август 2009 г.

Витоша - новото бетонно гето?Днес се появи скандална информация в българските медии за взривяването на морени в Природен Парк Витоша. Неизвестен за момента инвеститор планира да унищожи ститици хектари защитени територии, които да превърне в ски зона. От сайта на коалиция За да остане природа в България става ясно какви са намеренията на бъдещия инвеститор:

Площ на ски-пистите 142 хектара, при разрешени 19.

Изграждане на 8 нови ски писти и общо 18 влекове и лифтове.

Изцяло държавен горски фонд.

Въпреки наложените ограничения по Натура 2000, бъдещия инвеститор не се притеснява да не спазва разрешените по проекта площи за реализация на проекта.


Извършени са редица нарушения, които остават безнаказани:

• По цялото протежение на писта Витошко лале и в района на каменната река в подножието на вр. Малък Резен над междинната станция на лифт „Витошко лале” са взривени, извадени и преместени общо около 400 камъка с размери между 0,5 и 3,5 куб. метра.

• В подножието на вр. Малък Резен практически е построен нов ски път.

• Посредством тежка строителна техника и чрез взривове са унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от общо 18 дка. Унищожени са местообитания от Натура 2000 и "невъзстановими скални образувания" (става дума за морени).

• Подаден е сигнал до Софийска градска прокуратура през октомври 2008 г. През ноември 2008 г. бяха внесени подробни допълнителни доказателства.

• На 20 юли 2009 г., осем месеца по-късно, при проверка в регистратурата на Софийска градска прокуратура стана ясно, че няма прокурорско решение по случая.

Източник: forthenature.org


Аз лично ще следя за развитието на проекта, както и протестите. Нека не позволяваме да ни отнемат и малкото останала природа в Бэлгария. Нека спасим Витоша от този ад.


В момента е подготвена петиция в защита на ПП Витоша:


Петиция
До
Министър-председателя на Р България
Главния прокурор на Р България
Министъра на околната среда и водите
Председателя на Държавната агенция по горите
Кметът на Столичната община
Председателя на Народното събрание

Подписка в защита на Природен парк Витоша

През октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника бяха унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка. Извършител е фирмата Витоша ски АД, която притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

Унищожени са символи на Витоша - "морените”. И всичко това в най-стария национален парк на Балканите пред очите на двумилионна София.

Наказани няма.

Нещо повече - започнало е изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша. Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата.

Настояваме:

1. За незабавно спиране процедурата по проектиране на ски зоната от страна на следните институции: Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите и Столична община.

2. Да се наложат наказания на извършилите престъплението и на тези, които са го допуснали, а сега бездействат: Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община, район Витоша.

Мошете да подпишете петицията за спасяване на ПП Витоша тук
TwitThis
 
Copyright 2009 Dany Blog. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan